Sjösäkerhetskurser

Vi erbjuder varje år klubbarnas/föreningarnas medlemmar att delta i sjösäkerhetskurser på Öckerö Maritime Center, Öckerö.

Kursen är på en dag, startar kl 8:30 och är gratis. Västkutsens Båtförbund står för kostnaden.

Kaffe + fralla ingår, men man får själv bekosta sin lunch.

Kurserna  hålls en lördag på våren och en på hösten  Information om kursen och inbjudan skickas ut till klubbarna i god tid före kursstart.

Eftersom inbjudan inte skickas direkt till klubbmedlemmarna utan till klubbarna är det viktigt att klubbarna vidarebefordrar inbjudan till sina medlemmar.

Kursprogrammet finns här. (Avvikelser kan förekomma).