Verksamheten

Västkustens Båtförbund
En del av Svenska Båtunionen

Vår verksamhet

VBF är medlem i SBU, riksorganisation för ca. 900 båtklubbar i Sverige

Svenska Båtunionen, SBU, är riksorganisation för landets båtklubbar. Av totalt cirka 1 000 båtklubbar är ca 900 medlemmar i SBU via 24 regionala båtförbund. Totalt har SBU 170 000 medlemmar. Tillsammans med sina familjemedlemmar innebär det att SBU företräder långt över 500 000 båtmänniskor i Sverige.

Västkustens Båtförbund har till uppgift är att vara din representant i SBU och tillvarata er och era klubbkamraters intressen i båtlivsfrågor gentemot till exempel kommuner, landsting, försäkringsbolag, riksdag och regering med flera.

Vi representerar ca 100 båtklubbar på Västkusten. Vårt område sträcker sig från Halmstad i söder till Strömstad i norr.

Läs mer om vår verksamhet här.

En viktig uppgift för förbundet är också att vara en länk mellan klubbarna. Genom att tillhandahålla aktuell information om kontaktpersoner får klubbarna möjlighet att utbyta information och erfarenheter.

Vi anordnar utbildning i BAS-systemet samt ställer upp med support vid behov.

Vi anordnar även sjösäkerhetskurser i samarbete med Öckerö Maritime Center.

Som en del av vår service till medlemmarna har förbundet förhandlat fram ett antal förmånliga inköpsavtal.

Se våra fina avtal här.

Läs här om medlemsnyttan för föreningen och dess medlemmar.

Förbundet driver även ett mycket aktivt miljöarbete med inriktning på båtmiljö.

Förbundets stadgar finns här.