Medlemsnytta för båtklubbar/föreningar

Klubbarna/Föreningarna är medlemmar i Västkustens Båtförbund och får då tillgång dels till den service vi erbjuder genom Svenska Båtunionen och dels de förmåner vi kan erbjuda lokalt:

  • Gratis tillgång till Båtunionens webbaserade administrationssystem BAS-K för hantering av medlemsregister, sommar och vinterplatser, avgiftsavisering, reskontra, mail- och SMS-funktion och många andra klubbadministrativa uppgifter.
  • Båtunionens båtklubbsförsäkring. Läs mer här.
  • Möjlighet till förmånligt ”Båtklubbslån” genom Swedbank.Läs mer här.
  • Möjlighet att lätt få kontakt med andra klubbar/föreningar för att kunna utbyta erfarenheter om båtlivsfrågor.

Medlemsnytta för klubbmedlemmar

Som medlem i en båtklubb/förening som är ansluten till Västkustens Båtförbund har du bland annat följande förmåner:

  • Du får tidningen Båtliv som utkommer sex gånger per år.
  • Du har möjlighet att teckna en förmånlig båtförsäkring som administreras av Svenska Sjö AB.
  • Du är olycksfallsförsäkrad vid arbete i hamnen (gäller även medhjälpare) Läs mer här…
  • Du får ta del av de erbjudanden om rabatter på båttillbehör mm som förbundet förhandlar fram.
  • Din klubb/förening får fortlöpande information om aktuella båtlivsfrågor som kan skickas ut till dig.