Tid för Sjösäkerhetskurs

Startdatum: 13/11/2021

Nu är det dags att anmäla sig till Sjösäkerhetskursen på Öckerö

Vi kommer att återkomma efter hand med ytterligare information.

Anmälningsinformation:

Kursinformation finns här:

Sjösäkerhetskurs_program