Kalender för styrelsemöten

Startdatum: 26/05/2020

Ordinarie styrelsemöte via telefonmöte.

Vi håller ett styrelsemöte via telefonmöte och avhandlar sedvanliga mötespunkter