window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TK5J4XRTTP');

Kalender för styrelsemöten

Startdatum: 26/05/2020

Ordinarie styrelsemöte via telefonmöte.

Vi håller ett styrelsemöte via telefonmöte och avhandlar sedvanliga mötespunkter