window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TK5J4XRTTP');

Kalender för styrelsemöten

Startdatum: 23/02/2022

VBF styrelsemöte 2022-02-23

Ordinarie styrelsemöte enligt utsänd dagordning