Kalender för medlemsmöten

Startdatum: 19/03/2022

Ordinarie Förbundsstämma
Västkustens Båtförbund

Lördagen den 2022-03-19 håller Västkustens Båtförbund ordinarie Förbundsstämma.

Kallelse finns här.