Kalender för medlemsmöten

Startdatum: 20/03/2021

Förbundsstämma Västkustens Bbåtförbund

Lördagen den 21-03-20 kl 09: 30 håller Västkustens Båtförbund Förbundsstämma.
Stämman hålls digitalt via mötesverktyget Zoom.

Kallelsen finns här:

Anmälan här: vbfkansli@vastkustensbf.se