window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-TK5J4XRTTP');

Dokument

Miljödokument

Vi är rädda om vår miljö.

Vår målsättning är bland annat att:
Skapa ökat miljömedvetande hos båtfolket.
Genom vårt miljöombud hålla våra medlemmar uppdaterade om aktuella båtmiljöfrågor.
Ytterligare miljöinformation finner du med hjälp av länken nedan.

Svenska Båtunionens miljöinformation