Presentation av mätning av Koppar i vatten i småbåtshamnar

2021-03-21
Västkustens Båtförbund har i samarbete med Kryssarklubben under några år låtit utföra mätningar av koppar i vattnet i småbåtshamnar.

Mätningarna har gjorts av DGE Mark och Miljö AB
Analyserna har gjorts av Göteborgs Kemanalys AB, Västra Frölunda
och ALS Scandinavia, Luleå.

Redovisningen av mätresultaten nås via länken nedan:

Egna mätningar av koppar 2017 – 2020 VBF 210223