Info om VBF-app

2021-04-11
Våra medlemskort kommer under våren att ersättas med en App i mobilen

Läs här information från VBF och den kommandde Appen.