Förlängd giltighetstid för kort.

2020-01-25
Vi förlänger giltighetstiden för våra medlemskort

I avvaktan på ett mer miljövänligt medlemsbevis för att kunna ta del av de fina erbjudanden vi förhandlat fram har vi bestämt oss för att förlänga giltighetstiden för de befintliga medlemskorten med ytterligare ett år.