Välkommen till Västkustens Båtförbund!

Västkustens Båtförbund är en ideell organisation som verkar för att främja båtlivet och värna om en levande skärgård.
Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.
Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

 • 2020-12-15

  Vi vill passa på att påminna om att det är dags att stämma av medlemsregistret inför Årsrapporteringen i BAS som...

 • 2020-05-11

  I samarbete med Sörmlandskustens Båtförbund och SBU har vi tagit fram ett hemsidespaket. Klicka på rubriken

Nytt från Svenska Båtunionen

 • 2021-02-25

  Stora Båtklubbsdagen är årets stora inspirations- och kompetensutvecklingsdag för alla båtklubbsfunktionärer. I år genomförs Stora Båtklubbsdagen för första gången digitalt i mötesverktyget Zoom. Dagen kommer att bestå av många olika intressanta föreläsningar som ger både kunskaper och inspiration till båtklubbens arbete.

 • 2021-02-25

  Så här års håller många båtklubbar normalt sina årsmöten. Men hur ska det gå till i tider av restriktioner för möten och träffar? Här har vi samlat råd och tips samt länkar till användbara verktyg.

 • 2021-02-03

  Enligt regeringens förslag blir det dyrt för den som ska ta förarbevis för vattenskoter, svårt att hitta utbildare samtidigt som en stor del av befolkningen riskerar att stängas ute från båtlivet. Dessutom ska det inte gälla alla snabba båtar utan endast vattenskoter varför sjösäkerheten påverkas endast marginellt. Det slår Svenska Båtunionen fast i det remissvar om förarbevis för vattenskoter som idag skickas till regeringen.

 • 2021-01-28

  Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor miljöfrågor som rör båtlivet. Passa på att ställ just dina frågor och delta i diskussionerna!

 • 2021-01-15

  Miljömålsberedningen lägger idag drygt hundra åtgärdsförslag som vittnar om en vilja att ta ett omtag på havsmiljöpolitiken och hitta lösningar för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen och mål 14 i Agenda 2030.

 • 2021-01-15

  Generella råd för organiserade verksamheter inom båtklubb eller båtförbund med anledning av Covid-19.

Visa alla nyheter

Video

Båtklubbar