Välkommen till Västkustens Båtförbund!

Västkustens Båtförbund är en ideell organisation som verkar för att främja båtlivet och värna om en levande skärgård.
Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.
Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv

Kalenderium Västkustens Båtförbund

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

 • 2020-02-17

  Svenska Båtunionen (SBU) ser positivt på utredningen om ett stopp för utförsel av stöldgods från Sverige. Om förslagen genomförs kan...

 • 2020-02-14

  Unionstyrelsen väljer i år att återuppväcka den ordförandekonferens som tidigare fanns inför Båtriksdagen och där det gavs tillfälle att tillsammans...

 • 2020-02-13

  Välkommen till Svenska Båtunionens Miljökonferens Ost 7-8 mars 2020.

 • 2020-02-10

  Unionstyrelsen väljer i år att återuppväcka den ordförandekonferens som tidigare fanns inför Båtriksdagen och där det gavs tillfälle att tillsammans...

Visa alla nyheter

Video

Båtklubbar