Välkommen till Västkustens Båtförbund!

Västkustens Båtförbund är en ideell organisation som verkar för att främja båtlivet och värna om en levande skärgård.
Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.
Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv

Kalenderium Västkustens Båtförbund

Från Svenska Båtunionen

Visa fler händelser

Nytt från förbundet

Nytt från Svenska Båtunionen

 • 2020-05-19

  Svenska Båtunionen och Saltsjö Mälarens båtförbund har tagit fram några enkla tips för att motverka smittspridningen i båten och i hamnen. Printa ut och sätt upp på båtklubben, bryggan och klubbholmen.

 • 2020-05-15

  85 procent av personerna som anträffas omkomna genom drunkning i samband med fritidsbåtsolyckor saknar flytväst. 80 procent är män mellan 50-90 år och de flesta drunkningsolyckorna inträffar i insjö och med mindre fritidsbåtar. Årligen mister cirka 20 personer livet vid drunkningsolyckor med fritidsbåtar och totalt omkommer cirka 120 personer årligen genom drunkning i Sverige.

 • 2020-04-27

  Projektet miljömärkning av fritidsbåtsmarinor söker pilotmarinor och föreningsägda hamnar för att testa nytt miljöindex.

 • 2020-04-24

  Båtriksdagen 2020 var planerad att äga rum i Karlstad 4-5 april men är på grund av Cornonapandemin uppskjuten tills vidare.

 • 2020-04-20

  Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson på Aftonbladet Debatt: En levande och god havs- och vattenmiljö är en förutsättning svenskt båtliv. För oss båtlivsutövare är det viktigt att minimera negativ miljöpåverkan från våra båtar.

 • 2020-04-10

  UPPLEV BÅTLIVET inspirerar och informerar alla som har intresse av båtlivet. Framöver kommer den som är nyfiken på, och vill pröva på Båtliv, att få råd och tips hur man lätt och smidigt får ta del av de fantastiska möjligheterna till rekreation och äventyr som båtlivet har att bjuda. Den redan inbitna båtmänniskan kommer att hitta information och tips för att ytterligare utveckla sitt stora intresse. Just nu förmedlar vi råd för Båtliv under Covid-19 pandemin.

Visa alla nyheter

Video

Båtklubbar