Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen
Sjösäkerhet är viktigt.


Här finns lite nyttigt om sjösäkerhet


Sjösäkerhet är inte bara när man är ute på sjön. Det gäller ju även när man ligger i hamn.

En viktig del av säkerheten i hamnarna gäller elutrustning på bryggor och anslutning av båtar till landström.

Här nedan finns det två länkar till viktig information i dessa frågor.


Broschyr om "Elsäkerhet i småbåtshamnar"

Brsochyr om "Landströmsinstallationer" i båtar