Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska BåtunionenMedlemsmöten


Förbundet inbjuder varje år, förutom till ordinarie Förbundsstämma, även till ett antal möten med intressanta båt- och sjöteman.


Den 14:e november 2014 anordnade förbundet en miljödag i hörsalen på Sjösäkerhetens hus. Läs mer här.


Den 30:e november 2013 anordnade förbundet en miljödag i hörsalen på Sjösäkerhetens hus. Dokumenten från de olika föredragen finns att läsa under länkarna nedan.

Miljöpresentation av Roland Örtengren VBF.

Aktuella miljöfrågor av Lennart Falck.

Tankar om båtlivets miljöpåverkan av Göran Tobiasson.

Om bottenfärger av Carina Frisell.