Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen


Sjösäkerhetskurser:


Vi erbjuder varje år klubbarnas/föreningarnas medlemmar att delta i sjösäkerhetskurser på Öckerö Maritime Center, Öckerö.

Kursen är på en dag, startar kl 8:30 och är gratis. Västkusens Båtförbund står för kostnaden.

Kaffe + fralla ingår, men man får själv bekosta sin lunch.


Årets höstkurs kommer att hållas lördag 2019-11-02 och information om kursen har skickats ut till klubbarna. Kursprogramet finns nedan.

Anmälan till:

Birgitta Jacobsson Mobil: 0707- 31 02 33 Eller maila till bittan04@gmail.com

Sista anmälningsdag 2019-10-26