Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska BåtunionenHåll uppsikt på denna sida för här kommer vi att presentera det fortsatta utbudet av ungdomsaktiviterer alteftersom de nya   programmen blir klara.

                                 

             


Barn och ungdom


Barn- och ungdomskommittén (BUK) arbetar för att intressera kommande generationers båtfolk för båtlivet. Vi vill vara ett stöd för förbunden och klubbarna i arbetet med båtskolor och båtläger.


Barn- och ungdomskommittén har nu arbetat fram tre olika häften som kan användas i båtskolor. Det är Jolleskolan 1 och 2 för skolor som inriktar sig på jollesegling och Båtföraren som inriktar sig på motorbåtsåkande (ej höghastighet). Våra häften säljs för 25 kr styck, vilket motsvarar tryckkostnaden. Vid beställning av häften medföljer förslag på kursupplägg och bilder från respektive häfte i PowerPoint-format.


Nu finns också kurser för unga ledare. SBU Grundkurs (halv dag) innehåller de olika aspekterna av ledarrollen, barns förutsättningar och behov vid inlärning och barns utveckling. SBU Instruktörsutbildning (heldag) riktar sig till instruktörer på båtskolor. Den innehåller bl.a. föreningslära och kommunikation, en ledares ansvar, en grupps utveckling, barns behov, pedagogik och metodik. Stor vikt läggs vid att få de unga ledarna att bli trygga med sitt uppdrag, vilket är en förutsättning för att de ska lyckas som ledare för barn och ungdomar.

För att få diplom för genomförd instruktörsutbildning krävs även genomgången HLR (denna ligger utanför kursen av planeringsskäl). HLR kan t ex ordnas genom Röda Korset, Räddningstjänsten, Civil eller på andra lokala sätt. SBU har också tillgång till två Minianne-material för utlåning till självkostnadspris.


Snart kommer information om kurstillfällen.


Tips

Beställ SBUs kursmaterial här (gäller endast båtförbund och medlemsklubbar):

https://docs.google.com/a/batunionen.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVTeGwzYzFha3cxSkFZSi03QmxZVFE6MQ#gid=0
-------- oooo --------