Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen
Kunskap är inte tung att bära.....


Vi håller kurser för medlemsklubbarna/föreningarna i SBU:s webbaserade administrativa system för båtklubbar BAS-K.

- Vad är BAS? Kanske du nu tänker.

Detta är benämningen för Svenska Båtunionens webbaserade administrationssystem. BAS är ett fantastiskt bra system och ett modernt IT-stöd för hela SBU-sfären. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, besiktningsmännen, SBU-funktionärer, alla har sin del i BAS.

Systemet utgörs av ett antal, mer eller mindre, integrerade moduler där BAS-K, administrationsstöd för båtklubben, är den dominerande delen. Övriga moduler är BAS-M för medlemshantering (integrerad med alla andra moduler, medlemmen är det centrala).

I BAS-K kan klubben hantera sin hamn och sitt varv inklusive utlåning (t ex nyckelhantering), schemalagda aktiviteter (t ex vakthållning) och fakturering med reskontra av alla avgifter kring detta.

Läs mer här.....


-------- oooo --------


Sjösäkerhetskurser:

Vi erbjuder varje år klubbarnas/föreningarnas medlemmar att delta i sjösäkerhetskurser.

Kursen är gratis och arrangeras i samarbete med Sjösäkerhetsskolan Öckerö.

Västkusens Båtförbund står för kostnaden.

Läs mer här....

-------- oooo --------


Prova-på-kurser för ungdomar mellan 8-16 år.

Varje år arrangeras olika prova-på-kurser för ungdomar. Håll utkik på hemsidan efter kommande information.


                                                                                                            -------- oooo --------