Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen
Kunskap är inte tung att bära.....


Kurs i BAS-K:.

Introduktionskuser och fördjupningskuser i BAS-K, Svenska Båtunionens web-baserade administrationssystem för båtklubbar, kommer att hållas ett par gånger per år.


Vårtens introduktionskurs hölls måndag 2019-05-06 i Båtlivscentrum, Talattagatan 24, Västra Frölunda.

Kursen vänder sig i första hand till er som har börjat använda BAS-K och även till er som funderar på att börja använda BAS-K.


Några avsnitt som behandlas:

Allmän information om BAS-K.

Information om Online-manual, support och användarforum.

Genomgång om Medlemsfunktioner.

Genomgång av Grunddata.

Genomgång av Ekonomi.

Genomgång av Förvaring.

Genomgång av E-post och SMS.

Information och demonstrationsvideos finns att se här.


Anmälan till kursen sker till Birgitta Jacobsson tel. 0707-310233 eller bj@vastkustensbf.se

Sista anmälningsdag till introduktionskursen är frdag 2019-05-03.


-------- oooo --------


Vi håller kurser för medlemsklubbarna/föreningarna i SBU:s webbaserade administrativa system för båtklubbar BAS-K.

- Vad är BAS? Kanske du nu tänker.

Detta är benämningen för Svenska Båtunionens webbaserade administrationssystem. BAS är ett fantastiskt bra system och ett modernt IT-stöd för hela SBU-sfären. Båtklubbsfunktionärer, båtförbundens funktionärer, besiktningsmännen, SBU-funktionärer, alla har sin del i BAS.

Systemet utgörs av ett antal, mer eller mindre, integrerade moduler där BAS-K, administrationsstöd för båtklubben, är den dominerande delen. Övriga moduler är BAS-M för medlemshantering (integrerad med alla andra moduler, medlemmen är det centrala).

I BAS-K kan klubben hantera sin hamn och sitt varv inklusive utlåning (t ex nyckelhantering), schemalagda aktiviteter (t ex vakthållning) och fakturering med reskontra av alla avgifter kring detta.

Det är även ett utmärkt system för kommunikation med klubbmedlemmarna både via e-post och SMS. Detta genom möjligheten att göra ett flertal urval av mottagare t ex per brygga, sektion, mm.


-------- oooo --------