Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen


Styrelseledamöter och övriga funktionärer:

Funktion:

Namn

E-post

Tel. mobil

Tel. hem


Ordförande

Lars Brickzén

+46 703 102230Sekreterare

Jonas Turitz

+46 705 340044

 


Kassör

Leif-Göran Lundstedt

+46 705 473838

+46 302 34271


Miljöombud

Roland Örtengren

+46 703 088082

+46 300 25882


Försäkringsombud

Lasse Carlsson

+46 730 211144

+46 31 123213


Utbildning sjösäkerhet,

BAS-M o K, ungdom

Birgitta Jacobsson

+46 707 310233

+46 302 40662


Sjö- och Hamnsäkerhet

Henry Wadheden

+46 706 804620Webmaster/ BAS

Folke Skredsvik

+46 708 420441Båtbranschen

Bo Wernlundh

+46 703 310360

+46 31 479902


Sjösäkerhet

Krister Storm

+46 706 730046

Revisorer

Aina Nygren

+46 705 657308
Karl-Erik Bolin

+46 705 911005Revisorssuppleant

Tony Schultz


+46 734 484620

Valberedning

Tommy Blom

+46 703 955805


Sammankallande


Arne Ljungström

+46 705 262532SBU Styrelserepresentant

Bo Wernlundh

SBU Redaktionskommittén Båtliv

Bo Wernlundh

SBU Miljökommitté

Roland ÖrtengrenSBU Barn & Ungdoms Kommittén

Birgitta Jacobsson