Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

Organisationsbeskrivning


Den båtintresserade  personen är med i en ideell båtklubb som styrs av sina medlemmar genom års- och medlemsmöten. Båtklubben är med i ett regionalt båtförbund, i vårt fall Västkustens Båtförbund, VBF,  med nästan 100 lokala båtklubbar från Strömstad i norr till Halmstad i söder.


Svenska Båtunionen, SBU, består av 24 regionala båtförbund med drygt 890 anslutna båtklubbar. En gång per år samlas representanter för båtförbunden samt två rikstäckande klubbar till Båtriksdag. På båtriksdagen väljer man styrelse för Svenska Båtunionen och  beslutar om viktiga nationella båtlivsfrågor, t ex om båtkörkort, promillegränser och båtmiljöfrågor. Ett antal ämneskommittéer utses, som bereder och följer upp de enskilda frågorna. Svenska Båtunionen har ett kansli i Stockholm som sköter den löpande driften samt bistår förbund och klubbar i första hand med administrativa frågor.


Svenska Båtunionens verksamhet formas sålunda av klubbar och båtförbund och har en stark ambition att påverka myndigheter och politiker  i viktiga båtlivsfrågor.


Tidningen Båtliv är Svenska Båtunionens medlemstidning. Båtliv är norra Europas största båttidning med 142 000 exemplar per nummer, sex nummer per år. Alla som är med i en båtklubb ansluten till Svenska Båtunionen får tidningen.

Det är klubbens medlemsregister som ligger till grund för distribution av tidningen.