Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen
Västkustens Båtförbund är en ideell organisation som verkar för främja båtlivet och värna om en levande skärgård.

Det är ett rådgivande kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer.

Genom arbete för ökad säkerhet till sjöss, ökad kunskap och förståelse för en god miljö stimulerar och utvecklar vi klubbarnas båtliv.Västkustens Båtförbund


Talattagatan 24

426 76 Västra Frölunda


vbfkansli@vastkustensbf.se