Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen
Vi är rädda om vår miljö.


Vår målsättning är bland annat att:

Skapa ökat miljömedvetande hos båtfolket.

Genom vårt miljöombud hålla våra medlemmar uppdaterade om aktuella båtmiljöfrågor. 

Ytterligare miljöinformation finner du med hjälp av länken nedan.

Svenska Båtunionens miljöinformation


Förkoppring som skydd mot påväxt på propellrar verkar bra i många fall. Lennart Falck hos SXK-V har gjort en undersökning. En presentation av resultaten finns på SXK:s hemsida. Läs informationen här.


Remissvar från båtorganisationerna till Havs- och vattenmyndighetens revision av riktlinjerna för båtbottentvätt.

 

Förklaring till remissvaret

Remissvaret lämnades under hösten 2014 till Havs- och vattenmyndigheten inför revideringen av riktlinjerna för båtbottentvätt.

Remissvaret gäller riktlinjerna som helhet och inte bara skillnaderna mellan det nya förslaget och de tidigare riktlinjerna enligt Rapport 2012:10. Skälet för det är att man från båtorganisationernas sida inte haft möjlighet att arbeta fram några välgrundade synpunkter tidigare.

Texten lämnades genom Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD, som är ett samarbetsorgan för båtlivets organisationer, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet. Tillsammans representerar organisationerna ca 800 000 medlemmar.

Remissen skrevs under av Lars Afzelius som ordförande i SSD. Texten utarbetades av Roland Örtengren under viss medverkan från andra. Eventuella frågor och synpunkter på texten kan riktas till Roland Örtengren, ro@vastkustensbf.se.Aktuell miljöinformation november 2016

Aktuell miljöinformation november 2015

Presentation vid förbundsstämman 2015-03-21Miljömöte 2014:


Miljömötet 2014 hölls lördagen den 15 november 2014


Miljöfrågorna är ständigt aktuella för båtlivet. Det handlar om allt från problem med nedskräpning till miljöplaner och tillsyn. Många av frågorna är desamma som tidigare, men det har skett en del förändringar sedan förra året. Det är viktigt att klubbarna är uppdaterade om vad som gäller.


Aktuellt nu är förbudet mot toalettutsläpp från båtar som träder i kraft 1 april 2015, speciellt var det finns mottagningsstationer och hur övervakningen kommer att gå till. Riktlinjerna för båtbottentvätt kom i en uppdaterad version under hösten. LOVA-bidraget har fått en ny, lite vidare lydelse

 

Dokumentationen från mötet finns i länkarna nedan.


Program och inledning


Det nya Changeprojektet som syftar till att ändra båtfolkets vanor att använda antifoulingfärg presenterades av Mia Dahlström från SP och hennes medarbetare. Mejladresser mia.dahlstrom@sp.se och magnus.dahlstrom@gu.se.


Change – om projektet

Change projektet - enkät och panelförsök 2013


Lennart Falck (lfalck@telia.com) visade lite praktik från försök att måla minder och hur man kan förhindra påväxt på propellrar genom att förkoppra propellern till en ganska låg kostnad. Han har också räknat på vilken dålig effekt steg-2 rening har jämfört med utsläpper från en båt som ligger i vattnet. Steg-2 rening är dyrt och har dålig effektivitet.


Måla mindre Lennart Falck 141115

Förhindra påväxt på propellern Lennart Falck

Spolplattor och steg 2 rening


I Nacka överklagade Skurusundets båtsällskap föreläggandet från kommunens miljönämnd om spolplatta, kemikalieförteckning och uppsamling och fick rätt tidigare i år, även i Miljödomstolen. Rolands presenterar en sammanfattning av utslaget. Kanske inte så lätt men ändå värt att ta till sig för det visar att det kan löna sig att överklaga.


Rättsfallet i Nacka


Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en ny version av Översynen av riktlinjerna för båtbottentvättning som sändes ut på remiss i september. Båtorganisationerna har lämnat starka synpunkter, målbeskrivning snarare än detaljerade förslag och att steg-2 rening ska tas bort från texten. Vi vill inleda en dialog med myndigheten och medverka i att ta fram anvisningar eller en miljöguide för båtlivet. Flera andra organisationer har också lämnat remissvar. Vad resultatet blir vet vi inte.


Översynen av riktlinjerna


Det är bra att känna till hur våra vatten utvecklas. Det finns mycket material att hämta, bl.a. ur Havet 2013/2014 och Västerhavet 2014. Anförandet gav några axplock


Hur är våra vatten


LOVA-bidraget har fått en ny, utvidgad lydelse sedan 2014-10-01


Nya LOVA bidraget


Slutligen vad som gäller för hamnar och båtägare angående utsläppsförbudet, sugstationer för toatömning, samt tillsyn


Utsläppsförbudet


Frågor och synpunkter kan mejlas till Roland ro@vastkustensbf.se. Näst miljömöte planeras till slutet av november 2015.Den 3:september 2013 anordnades ett miljörättsligt seminarium. Anteckningar därifrån finns under länken nedan.

Anteckningar från miljörättsligt seminarie 3 sept


 Den 30:e november 2013 anordnade förbundet en miljödag i hörsalen på Sjösäkerhetens hus. Dokumenten från de olika föredragen finns att läsa under länkarna nedan.

Miljöpresentation av Roland Örtengren VBF.

Aktuella miljöfrågor av Lennart Falck.

Tankar om båtlivets miljöpåverkan av Göran Tobiasson.

Om bottenfärger av Carina Frisell.