Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

December 2018

    VÄSTBLOCKETTill alla båtklubbar i Västkustens Båtförbund

       Aktuell information från styrelsenInbjudan till utbildning gällande GDPR

( General Data Protection Regulation )Den nya dataskyddsförordningen GDPR gäller i hela EU från och med 28.5-2018 och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Förordningen gäller när organisationer som t ex. båtklubbar behandlar personuppgifter.


Svenska Båtunionen (SBU) har tagit fram ett utbildningsprogram för sina 900 anslutna medlemsklubbar, som förbunden fått i uppgift att erbjuda sina regionalt anslutna medlemmar att ta del av. Nu erbjuder Västkustens Båtförbund (VBF) din båtklubb/båtförening/båtsällskap utbildning vad GDPR egentligen är, vad det innebär för klubben och vad klubben bör göra för att följa förordningen.


Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i tidigare personuppgiftslag (PUL). Men det har tillkommit en del, särskilt när det gäller dokumentation av policys, system, rutiner mm. Klubbens styrelse samt övriga funktionärer som behandlar personuppgifter i klubbens verksamhet behöver därför kunskap om hur man ska göra för att leva upp till lagen. Att inte följa lagen kan bli dyrt för klubben

.

VBF har valt att samarrangera första utbildningstillfället i samband med

Stora Båtklubbsdagen V, när Båtmässan i Göteborg öppnar lördagen den 2 februari 2019.


Anmälan görs på SBU:s hemsida www.batunionen.se under Stora Båtklubbsdagen V.


Om din båtklubb inte har tillfälle att delta på Stora Båtklubbsdagen kommer VBF att arrangera ytterligare minst ett utbildningstillfälle under 2019.


Styrelsen för Västkustens Båtförbund hälsar dig och din klubb välkommen till en nyttig och givande utbildningsdag på Båtmässan i Göteborg.


Vi vill också passa på att tacka er medlemsklubbar för i år och önskar:


                                             GOD JUL och GOTT NYTT(båt) ÅR.


Västblocket

Västblocket  är förbundets nyhetsblad, som berättar om kommande aktiviteter såsom kurser, medlemsmöten och övrig angelägen information från förbundet. Här framgår också ofta kontaktmöjligheter till de styrelsemedlemmar som har ansvar för de olika verksamheterna. Västblocket distribueras till samtliga klubbar minst två gånger per säsong.

Givetvis finns möjlighet att påverka innehållet. Dock bör det vara sådant som berör en större del av förbundets medlemsklubbar. Kontakt ang frågor om Västblocket tas i första hand med ordföranden.