Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska BåtunionenAktuella miljöfrågor:


Förkoppring som skydd mot påväxt på propellrar verkar bra i många fall. Lennart Falck hos SXK-V har gjort en undersökning. En presentation av resultaten finns på SXK:s hemsida. Läs informationen här.


Remissvar från båtorganisationerna till Havs- och vattenmyndighetens revision av riktlinjerna för båtbottentvätt.

 

Förklaring till remissvaret

Remissvaret lämnades under hösten 2014 till Havs- och vattenmyndigheten inför revideringen av riktlinjerna för båtbottentvätt.

Remissvaret gäller riktlinjerna som helhet och inte bara skillnaderna mellan det nya förslaget och de tidigare riktlinjerna enligt Rapport 2012:10. Skälet för det är att man från båtorganisationernas sida inte haft möjlighet att arbeta fram några välgrundade synpunkter tidigare.

Texten lämnades genom Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD, som är ett samarbetsorgan för båtlivets organisationer, Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och Svenska Seglarförbundet. Tillsammans representerar organisationerna ca 800 000 medlemmar.

Remissen skrevs under av Lars Afzelius som ordförande i SSD. Texten utarbetades av Roland Örtengren under viss medverkan från andra. Eventuella frågor och synpunkter på texten kan riktas till Roland Örtengren, ro@vastkustensbf.se.Aktuell miljöinformation november 2015.


Miljöinformation till miljöombud och andra miljöintresserade.Västkustens Båtförbund


Talattagatan 24

426 76 Västra Frölunda


vbfkansli@vastkustensbf.se