VBF Förbundsstämma 2020-03-21

2020-02-05
2020-03-21 håller Västkustens Båtförbund sin förbundsstämma i Långedrag

Förbundsstämman hålls lördagen 2020-03-21 i Sjösäkerhetens hus Talattagatan 24, Långedrag

Se kallelse med information här.