NY_SWE_RGB_BR.jpg                                                                           PRESSINFORMATION

 

 

Fjolårets fina sommar ger försiktig optimism i båtbranschen

 

Förra sommarens fina väder ger positiva effekter för branschen även detta år, säger Mats Eriksson, VD på Sweboat – Båtbranschens Riksförbund. En fin sommar använder man sin båt oftare, vilket ger mersmak till både köp av ny båt och uppgradering av sin befintliga båt.

 

Andra faktorer som gör branschen försiktigt optimistisk är att konjunkturen i Sverige väntas förbättras med 3% (HUI Research).  Fortsatt låg ränta, låg inflation och sjunkande arbetslöshet är andra positiva faktorer som enligt HUI gynnar framför allt den så kallade sällanköpshandeln som länge varit nedprioriterad hos konsumenten.

Den ekonomiska utvecklingen inom EU är också positiv för första gången på länge och man bedömer att 2015 blir det första året på mycket länge som samtliga medlemsländer får en positiv tillväxt, vilket bör gynna den svenska båtexporten.

 

NYA PROJEKT 2014

·         Nu lanserar vi Sök Båt – Sveriges nya annonssajt för båtar, motorer, tillbehör och tjänster.
Läs mer här…...

 

·         Sweboat tar också initiativ till ett nationellt system för återvinning av uttjänta båtar.
Läs mer här…...

 

·         Vi har satt igång Årets Båtkommun 2014 – där vi undersöker och kartlägger förutsättningarna för båtliv i Sveriges samtliga kommuner. Hittills har 74 kommuner och 96 klubbar svarat på enkäten.
Läs mer här…..

 

Kontakt: Mats Eriksson, VD på Sweboat. Mobil 0703-42 06 99, me@sweboat.se