Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

 

 

 

Sjösäkerhet är viktigt.

 

Här finns lite nyttigt om sjösäkerhet

 

Sjösäkerhet är inte bara när man är ute på sjön. Det gäller ju även när man ligger i hamn.

En viktig del av säkerheten i hamnarna gäller elutrustning på bryggor och anslutning av båtar till landström.

Här nedan finns det två länkar till viktig information i dessa frågor.

 

Broschyr om "Elsäkerhet i småbåtshamnar"

Brsochyr om "Landströmsinstallationer" i båtar