Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

 

Verksamhetsidé för Västkustens Båtförbund

 

Västkustens Båtförbund är västkustens största båtorganisation. Vi värnar miljön och verkar för säkerhet och trygghet till sjöss. Västkustens Båtförbund består av närmare 100 båtklubbar med ca 17 000 medlemmar och byggs på ideella krafter.

 

Vi har nu tagit fram en informationsbroschyr som visar hur vi är organiserade och vilka fördelar ni som båtklubb och båtklubbsmedlem har av ett medlemsskap i VBF.

 

Klicka på bilden nedan för att läsa broschyren.