Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

 

Sjösäkerhetskurser:

 

Vi erbjuder varje år klubbarnas/föreningarnas medlemmar att delta i sjösäkerhetskurser på Öckerö Maritime Center, Öckerö.

Kursen är på en dag, startar kl 8:30 och är gratis. Västkusens Båtförbund står för kostnaden.

Kaffe + fralla ingår, men man får själv bekosta sin lunch.

 

Årets vårkurs hölls 2018-05-19 och information om höstens kurs kommer att skickas ut till klubbarna och även på denna sida. Kursprogramet från höstkursen 2017 finns nedan.