Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

 

Sjösäkerhetskurser:

 

Vi erbjuder varje år klubbarnas/föreningarnas medlemmar att delta i sjösäkerhetskurser på Öckerö Maritime Center, Öckerö.

Kursen är på en dag, startar kl 8:30 och är gratis. Västkusens Båtförbund står för kostnaden.

Kaffe + fralla ingår, men man får själv bekosta sin lunch.

 

Årets höstkurs hålls 2017-10-07 och det är "först till kvarn" som gäller. Kursprogram se nedan.