Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

 

Styrelseledamöter och övriga funktionärer:

Funktion:

Namn

E-post

Tel. mobil

Tel. hem

 

Ordförande

Lars Brickzén

+46 703 102230

 

 

Sekreterare

Jonas Turitz

+46 705 340044

 

Kassör

Leif-Göran Lundstedt

+46 705 473838

+46 302 34271

 

Miljöombud

Roland Örtengren

+46 703 088082

+46 300 25882

 

Försäkringsombud

Lasse Carlsson

+46 730 211144

+46 31 123213

 

Utbildning sjösäkerhet,

BAS-M o K, ungdom

Birgitta Jacobsson

+46 707 310233

+46 302 40662

 

Sjö- och Hamnsäkerhet

Henry Wadheden

+46 706 804620

 

 

Webmaster/ BAS

Folke Skredsvik

+46 708 420441

 

 

Båtbranschen

Bo Wernlundh

+46 703 310360

+46 31 479902

 

Sjösäkerhet

Krister Storm

+46 706 730046

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer

Aina Nygren

aina.nygren@telia.com

+46 705 657308

 

 

 

Karl-Erik Bolin

karl-erik.bolin@skf.com

+46 705 911005

 

 

Revisorssuppleant

Tony Schultz

 

+46 734 484620

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberedning

Tommy Blom

+46 703 955805

 

Sammankallande

 

Arne Ljungström

arne.lerum@telia.com

+46 705 262532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBU Styrelserepresentant

Lars Afzelius

 

 

 

 

 

Lasse Carlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBU Redaktionskommittén Båtliv

Lars Afzelius

 

 

 

 

 

Bo Wernlundh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBU Miljökommitté

Roland Örtengren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBU Barn & Ungdoms Kommittén

Birgitta Jacobsson