Västkustens Båtförbund

Ett förbund i Svenska Båtunionen

April 2015

 

VÄSTBLOCKET

 

 

Till alla båtklubbar i Västkustens Båtförbund

 

Nu väntar åter en härlig tid för oss båtälskare. Efter att både Västkustens Bårförbunds årstämma och Svenska Båtunionens Båtriksdag, där VBF ingår, hållits på sedvanligt sätt, kan arbetet med att genomföra beslutade verksamhetsplaner starta. I kommande nummer av tidningen Båtliv kan du ta del av vad som avhandlades i övrigt på Båtriksdagen.

 

VBF:s styrelserepresentanter omvaldes enhälligt på stämman och det betyder mycket för kontinuiteten i styrelsearbetet. Inför årsstämman hade valberedningen aviserat problem med att få fram förslag på personer som var villiga att åta sig ett ideellt uppdrag inom förbundet. Det är illavarslande för framtiden och förslag till åtgärder diskuterades på årsstämman. Kan skyldighet för alla medlemsklubbar, att i turordning ställa upp med en representant under en period vara en framkomlig väg? Ja, detta och andra förslag var uppe på mötet, men inga beslut fattades i denna känsliga fråga. Istället rekommenderade deltagarna styrelsen att aktivera dialogen med klubbarna, för att på detta sätt få kontakt med fler intressenter som är beredda att ställa upp för VBF värdefulla arbete för båtlivets utveckling.

 

VBF har de senaste åren arbetat intensivt för att öka medlemsnyttan. Bl.a. har förmånliga rabattavtal med ett 30-tal leverantörer av båtartiklar tecknats. De har nu börjat utnyttjas flitigt av båtägare som är medlemmar i någon båtklubb ansluten till VBF. Våra månatliga medlemsutlottningar av bottenfärg o.dyl. på hemsidan intresserar också fler och fler. Dessa initiativ från VBF kommer nu SBU att utveckla vidare för alla unionens 900 båtklubbar från norr till söder. Riktigt roligt tycker vi på västkusten, som bjuder på idén.

 

En annan ofta förbisedd medlemsförmån, som nu håller på att bli riktigt intressant för alla båtägare inom SBU och VBF är ”nystarten” på vårt egna försäkringsbolag Svenska Sjö AB.

Bolaget är specialister på båtförsäkringar och har i år utvecklat innehållet i försäkringarna rejält, samtidigt som premierna är attraktiva.

 

SBU är sedan starten 1967 en av sju båtorganisationer som tillsammans äger bolaget. Svenska Sjö är känt för att ha väldigt nöjda kunder, speciellt när de haft en skada. Under 2014 visar en kundundersökning att hela 85% är mycket nöjda.

 

Att VBF, genom moderorganisationen SBU, är ägare innebär att en del av eventuellt överskott gåt tillbaka till dig som kund i form av bonus på nästkommande års premie, men också till VBF och SBU för att utveckla svenskt båtliv. Även din båtklubb blir belönad med 100 kr. för varje nyteckning där den som tecknar försäkringen uppgett din båtklubb. Därför hoppas jag att du framöver alltid kollar med Svenska Sjö innan du betalar din båtförsäkring. Upplever du Svenska Sjö:s villkor bättre än vad du har idag så välkomnar Svenska Sjö och VBF varmt dig och din båt till Svenska Sjö. Är du redan kund så är det bara att gratulera.

 

Svenska Sjö har inför 2015 infört en hel del nyheter och förbättringar. Nedan kan du ta del av några listade:

 

•Allrisk upp till 50 000 kr. ingår i helförsäkring för medlemmar.

•Utökat geografiskt giltighetsområde under juni, juli och augusti ingår i helförsäkring.

•Maskinskada ingår i helförsäkring för medlem och för motorer upp till 5 år gamla. Därefter kan tillägg tecknas innan motorn är 10 år och gäller upp till hela 14 år.

•HEJ+, - den mest omfattande försäkringen. Försäkring till ett fast överenskommet försäkringsvärde och utan åldersavdrag för de flesta komponenter vid delskada är nu möjligt att teckna för båtar med ett värde över 100 000 kr., oavsett årsmodell.

•Uppläggningsmaterial: ersättning för båtvagn, stöttor och täckmaterial höjt till 20 000 kr. mot tidigare 10 000 kr.

•Självriskbonus: upp till 1500 kr. Om du säljer din båt får den nya ägaren som försäkrar båten i Svenska Sjö en självriskbonus på 500 kr. direkt. Du får behålla din bonus till en ny båt.

•Skadehistorikcertifikat: Om du säljer din båt kan du själv printa ut ett certifikat för att visa köparen din båts eventuella skadehistorik. – Extra trygghet för köparen.

•Ny lägsta självrisk: sänkt till 1500/3000 kr. där 3000 kr gäller vid sjöskada.

•Sjöassistans ingår alltid – dygnet runt hela året, utan extra kostnad.

•Ägarbonus – Svenska sjö ägs av dig som kund och båtorganisationerna, Vid få skador går en del av verksamhetsresultatet tillbaka till dig och båtlivet i form av bonus.

 

Du når Svenska Sjö på www.svenskasjo.se eller över telefon 08-541 717 50.

 

Gå gärna in på deras hemsida och räkna ut din premie själv, hoppas att du blir lika positivt överraskad som jag blev. Jag tycker det är viktigt att denna information och medlemsnytta blir känd bland alla båtägare inom VBF, så jag skulle uppskatta om du förde den vidare till alla medlemmar inom din båtklubb.

 

Nu hoppas jag att vi på västkusten får uppleva en ny fantastisk båtsäsong. Förra året och året dessförinnan var ju toppen. Nu håller vi tummarna för att det blir tredje året i rad. Jag vill passa på att önska dig lycka till med din ”ögonsten” när det åter blir dags att sätta henne i sjön. Gå gärna in på förbundets hemsida www.vastkustensbf.se varje månad och delta i medlemsutlottningarna. Där finner du också nyheter från VBF och SBU.

 

Bästa hälsningar

 

Lars Brickzén

Ordf. VBF

 

 

 

Västblocket

Västblocket är förbundets nyhetsblad, som berättar om kommande aktiviteter såsom kurser, medlemsmöten och övrig angelägen information från förbundet. Här framgår också ofta kontaktmöjligheter till de styrelsemedlemmar som har ansvar för de olika verksamheterna. Västblocket distribueras till samtliga klubbar minst två gånger per säsong.

Givetvis finns möjlighet att påverka innehållet. Dock bör det vara sådant som berör en större del av förbundets medlemsklubbar. Kontakt ang frågor om Västblocket tas i första hand med ordföranden.